top of page

WOORD voor de WEEK

PINKSTEREN

 

Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest! Zegt de HERE der heerscharen.  Zach. 4:6b

            

Op Pinksteren werd Gods Geest uitgestort op Zijn kinderen. Geduldig 

wachten Gods kinderen op zijn Heilige Geest. 

 

Wacht even, dus ook in de oorlogsgebieden en ook in de landen waar de mensen het niet meer zien zitten door de prijzen die omhoog schieten, waar er onrust heerst in het land? En waar de armoede groot is onder de  bevolking?  Waar er overlast is van regen of extreme droogte heerst door klimaatverandering? Ook waar de werkloosheid maar stijgt?  

 

Ja, ook daar zal de Here zijn, bij Zijn schepselen en kinderen. Dat heeft God ons zelf belooft. De zon schijnt voor iedereen en ook regent het voor iedereen.  Laat onze hoop in de Here Jezus blijven, wat er ook gebeurt.  

Ook in deze tijd zal Gods Geest over een ieder die hem aanroept komen.                                                                               

God alleen is onze hoop en zekerheid, bij God alleen kunnen wij ons veilig voelen. Ja, God heeft door de eeuwen heen, keer op keer Zijn kinderen geholpen. Wij blijven vertrouwen op Onze Hemelse Vader.

 

Zr Marie Casper-Sumter 

Hulppredikant

EBG Curaçao

Voor EBGS Vrouwen Centraal

bottom of page