283656200_163094852856461_4708736210691447002_n.jpg

Bij het WOORD van de WEEK

 

Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij Zijn goedertierendheid onthield Psalm 66 : 20. -

 

Op deze vijfde zondag na Pasen, worden wij opgeroepen om te bidden. Bidden tot een God wiens daden indrukwekkend zijn.

Wie oog heeft voor de schepping, ziet en ervaart zijn grootheid en almacht. 

Je wordt blij als je 's morgens wakker wordt, de vogels hoort en de bloemen ziet bloeien, dan danken we God voor zijn goedheid. Bij zwaar weer worden we stil, we bidden en hopen op Zijn bescherming.

 

Ook in ons eigen leven ervaren wij Gods hand. Hoe vaak zeggen we niet aan anderen: "Kijk toch wat God voor ons deed". 

God is goed voor ons, Hij is met ons in goede en slechte tijden. 

 

Psalm 66 is een oproep tot lofprijs en gebed. We hebben er alle reden toe want ook vandaag kunnen we ons herinneren hoe goed de Heer voor ons is.

Ons geloof helpt ons hierbij. 

 Daarom: Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen befroefd (1 Petr.: 6).

 

Zr. Muriel Held

Voorzitter EBGS Vrouwen Centraal