top of page

WOORD voor de WEEK

In deze lijdenstijd, overdenken wij de “Ik Ben” uitspraken van de Here Jezus Christus: 

Ik ben de Goede Herder;

Ik ben het Brood des Levens;

Ik ben de Deur;

Deze week overdenken we: Ik ben het Licht der wereld en het weekwoord zegt:

 Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.   Joh. 12:24

 

De graankorrel in de aarde, is de graankorrel in het donker. Licht en duisternis ….. en de Here Jezus zegt: Ik ben het Licht. Als de graankorrel is Hij door de duisternis van het sterven gegaan. Daar in het donkere van het graf leverde onze Heer een strijd met de vernietiger van Gods schepping. 

En uiteindelijk: was de overwinning bij Hem, want het Licht was er en de duisternis heeft Het niet gegrepen.

 

Als wij onze “ik” laten sterven, zal door ons geloof in Jezus Christus, het Licht in onze duisternis doorbroken worden en zullen wij veel vrucht voortbrengen en lichtdragers zijn in deze wereld vol duisternis.

 

Zr. Muriel Held 

Voorzitter EBGS Vrouwen Centraal

bottom of page