top of page

WOORD voor de WEEK

- 6e zondag na Pasen - EXAUDI  Hoor, Here, hoe ik luide roep. Psalm 27:7 - 

 

Het woord voor deze zesde zondag na Pasen met de nieuwe week die voor ons ligt, bepaalt ons bij de gebedshouding van de schrijver van psalm 27, die roept: “Hoor, Here, hoe ik luide roep!” 

Door het gebed begeven we ons als het ware naar de bank van het geloof om Gods rijkdom af te halen. Let dus erop hoe je bidt! Want bidden is niet iets wat je zo maar doet. Het is ernstige arbeid. Laat het dan ook nooit een dode vorm worden. 

 

Als alle dingen mogelijk zijn door gebed, waarom proberen wij het dan niet uit? Waarom laten wij ons zo gauw ontmoedigen en volharden we niet? Is Gods ingrijpen en helpen bij Zijn kinderen ooit tot een grens gekomen? Nog nooit! God heeft steeds weer nieuwe wegen en mogelijkheden, steeds weer nieuwe schatten en reserves. Hij is nabij en trouw aan Zijn beloften en hoort ons wanneer we tot Hem roepen.

 

Ds. Denny Zinhagel 

Voorganger EBG Curaçao en Pastoraal Coördinator CAS, voor EBGS Vrouwen Centraal.

bottom of page