safe_image.php.jpeg

De WEEKgroet

Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. 2 kor 5 : 10a -

 

In de basisbijbel staat de tekst zo: Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken .  En het vers vervolgt: Iedereen zal krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. 

 

Rechters, advocaten, aanklagers zijn mensen waar we eigenlijk vanuit hun professie, niets mee te maken willen hebben. Niemand wil op “krutu bangi” zitten. Niemand wil voor het gerecht verschijnen, niet als verdachte en eigenlijk ook niet als bijv. getuige. Daarom proberen we in dit aardse leven, naar wet en recht te leven. 

 

Dit aardse leven ....... Is er een ander soort leven? Christenen weten dat er na dit aardse leven, eeuwig leven volgt. Is dat zo??? Geloven we dat echt??? Gelooft een ieder in leven na de dood?

 

De Bijbel heeft op deze vragen het antwoord en we kennen “near death” verhalen van mensen. In verschillende bijbelboeken wordt aan ons verteld hoe ons (aardse)leven kan zijn en hoe we door dit leven moeten gaan. Er wordt ons ook verteld wat we mogen verwachten als dit leven voorbij is: Christus zal over ons allemaal rechtspreken en Iedereen zal krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. 

 

En welke zijn de goede dingen die we zouden moeten doen? Paulus noemt in 1 Kor. 3, bouwen op het fundament, Jezus Christus. Anders gezegd: Laat je leven leiden door Jezus Christus. Leef volgens de geboden die Hij ons gegeven heeft: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Matth. 22:37-39.

 

Als we op deze manier leven, dan gaat goed doen, vanzelf en hoeven we niet bang te zijn voor de dag waarop Christus over ons zal rechtspreken. We mogen alvast bidden: Heer wees voor ons geen Rechter maar een Zaligmaker. 

 

Zr. Muriel Held

Voorzitter EBGS Vrouwen Centraal