228101847_372864210875673_5369273476210075505_n.jpg
De WEEKgroet

- Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Efeze 5:8-9 -

 

Licht is iets fascinerends, vooral in het donker. In het donker zie je niets! De mens heeft alles op alles gezet om ook in het donker te kunnen zien. Een frambo (toorts), kaarsen en toen ….. de gloeilamp. Licht laat ons niet alleen zien, maar geeft ook warmte, energie, kracht om te groeien (denk aan een plant onder een lamp), licht (zonlicht/daglicht) werkt positief op onze gezondheid en geneest. 

 

Maar hier in de tekst gaat het om iets spiritueels….. Licht, Christus het Licht dezer wereld.

 

Aan deze weektekst in Efeze gaat vooraf: maar thans zijt gij licht in de Here. We worden dus bestraald door het Licht, we zijn volledig gevangen in het Licht en komen in beweging. We zijn in het licht en met de energie die we uit het Licht halen, die we van de Christus krijgen, kunnen we niet anders dan goed doen, wandelen en handelen in gerechtigheid en naar waarheid.

 

Deze waarden zijn broodnodig in deze donkere tijden waar in we leven. Criminaliteit, economische crises, natuurrampen mede veroorzaakt door menselijk handelen. Blijf daarom in het Licht; wandel en handel als lichtdragers, zo worden de onvruchtbare werken des duisternis ontmaskerd. 

 

Zr. Muriel Held

Voorzitter EBGS Vrouwen Centraal