top of page

WOORD voor de WEEK

  Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u  1 Petrus 5:7 -

 

Wij worden deze week opgeroepen om al onze zorgen, alles wat ons dwars zit, alle moeiten etc, over te geven aan de Heer!

 

Op de grote Verzoendag legde de hoge priester zijn handen op de kop van een bok, die dan de woestijn ingestuurd werd. De bok kwam nooit terug; zo werd de last van zonde en schuld uit Israël weggedragen.

 

Later is dit vervuld door de Here Jezus, het Lam van God, dat de zonden der wereld, de uwe en de mijne,  wegneemt (wegdraagt aan het kruis). Hij komt er niet meer op terug!

 

Dat is onze bemoediging deze week: de Heer staat klaar om wat ons bekommert: onze lasten, schuld, ziekten, pijn, frustraties, moeiten enz enz, van ons over te nemen.

 

Hij is bij en naast ons en wil die dragen en wegdragen.

Als we zelf onze bekommernissen willen oplossen of naast ons neerleggen, komen ze vroeg of laat weer terug.

Als we de kleine en grote zorgen van ons dagelijks leven bij Hem neerleggen, ze op Hem afwentelen, dan draagt Hij ze echt weg!

 

Wat onze situatie (die bekend is bij Hem) ook is, wij kennen de toekomst niet, maar één ding is zeker voor ons: wij mogen al onze zorgen, onze bekommernissen aan Hem geven.

Hij zorgt voor ons, want wij liggen Hem na aan het hart!

 

Zr. Norma Martens

Pastoraal medewerker Immanuelkerk Suriname voor EBGS Vrouwen Centraal

bottom of page