WOORD voor 1E ADVENT

Zie,uw Koning komt tot u, Hij is rechtvaardig en zegevierend. Zach. 9 : 9b. -

 

Is dit een belofte? Hoeveel is niet aan ons beloofd en hoeveel van die beloften zijn waargemaakt?

Is het een voorspelling, iets dat voorzegd is, dat eens zal uitkomen?

 

Het is een profetie die is uitgekomen op de dag toen de Here Jezus als Koning Jeruzalem binnen reed op een veulen (lees Zach 9 : 9 - 10).

 

Geldt deze profetie dan nog? Zeer zeker. Jezus heeft voordat Hij naar de hemel opsteeg gezegd, dat Hij terugkomt. Daarom zingen we in deze Adventstijd dat staat voor verwachting en hoop: Bereid, bereid uw harten en: Hoe zal ik U ontvangen, Hoe wilt Gij zijn ontmoet. 

 

En we roepen vol vreugde, in bewondering en in erkenning van het Messiasschap van Jesus:  Hosanna, Gezegend is Hij die komt in naam van de HEER!

 

Wij mogen uitkijken naar de komst van Koning Jezus, wanneer recht en gerechtigheid eindelijk zullen zegevieren. 

 

Zr. Muriel Held

Voorzitter EBGS Vrouwen Centraal