309550443_10228689654333339_5028976574475867118_n.jpg

WOORD voor de WEEK

- Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. (Surinaamse Dagteksten) -

- Leg al uw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u. (WV) (NL Dagteksten) -

- Werpt al uw zorg op Hem, want Hij bekommert zich om u. (Naardense Bijbelvertaling)- 1 Petr. 5:7

 

Waarde zusters en broeders,

 

In de laatste weken heb ik naar vele zorgen kunnen luisteren. In de vele gesprekken, die ik mocht voeren kwamen de meest verschillende zorgen naar voren: zorgen om geld in een tijd, waar de levensmiddelen als maar duurder worden en de inkomsten gelijk blijven. 

 

Daarbij staat ons hier in Europa een zorg om de 6x zo dure verhoging van energieprijzen (gas en elektra) voor de deur (de herfst en de winter staan ook voor de deur) en de zorg, verbonden met angst om de saamhorigheid in onze maatschappij, die zou kunnen verdwijnen vanwege zorgen om Corona, de oorlog in de Oekraine en de vluchtelingen, de angst, dat er Russische machthebbers zijn, die de huidige grenzen weer terug willen verleggen naar de grenzen van de voormalige Sovjet Unie.

Zorgen om klimaatverandering en zeespiegelstijging, zorgen, te veel om op te noemen.

 

De spreuk voor de komende week uit de eerste Petrusbrief heeft als basis Psalm 55:23. Wij lezen in de psalm een smeekbede aan God, die ons helpt bij onze aanvechtingen, zorgen en vijanden.

Het doet goed om de zorgen, die je benauwen, ergens neer te leggen.

Ze ook uit te schreeuwen en welke plek is daar beter als bij God?!

Als we in nood zijn, het niet meer zien zitten, willen we graag uithuilen.

Dan hebben we een aanpreekpartner nodig, die „een hart heeft voor ons“.

Iemand die zich zorgzaam om ons bekommert, waar we niet bang hoeven te zijn, dat wij verraden worden, maar iemand die van ons houdt zoals God van ons houdt.

Wij kunnen God direkt aanspreken, of onze zorgen aan iemand toevertrouwen en het dan samen voor God brengen. 

 

Ik heb op dat punt de waarde van de biecht, vooral als Luthersche Zielzorgster als helend mogen ervaren.

Je hart uit storten in een angstvrije omgeving betekent heel veel.

Je omzorgt te weten in Gods Liefde is een kracht, die je helpt jouw zorgen en bekommernissen aan te pakken en zo misschien, met Gods hulp, een oplossing te vinden.

Dat wens ik u allen, zusters en broeders, van harte toe.

Leg uw zorgen bij de Heer neer, want Hij houdt van u!

 

Ds. Em. Saskia Delvendahl-Bloem

Voor EBGS Vrouwen Centraal