202013989_344526837042744_1627254143083614393_n.jpg
177983067_10165478376605392_457481528790
De Ochtendgroet

_

Jezus zei tegen de leerlingen: _‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’_

We kunnen ons niet achter Petrus verschuilen. Als men mij vraagt: Wie denk je dat Jezus is? dan moet ik mijn eerlijke mening laten horen.

Vandaag antwoord ik als volgt:

Ik geloof dat Jezus' menselijkheid geen grenzen kent. Vreemdelingen en buitenlanders bestaan bij Hem niet, evenmin als grensversperringen en deportaties.

Hij geeft vrouwen en kinderen de waardigheid waarop alle mensen recht hebben; misbruik van welke aard ook is voor Hem een afschuw.

Ik geloof dat het bij Hem niet het succes of de rijkdom telt, maar dat Hij de armen, de mislukten en de hulpelozen liefheeft.

Ik geloof niet dat Jezus het antwoord is op al mijn vragen; maar ik geloof wel dat Hij mij de weg wijst door mijn leven en er zin aan geeft.

Ik geloof dat Hij me accepteert zoals ik ben en dat bij Hem alle schuld eindigt.

Ik geloof dat Hij in leven en in dood op God vertrouwde

en zijn kracht van Hem ontving.

Ik geloof dat door Hem de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Hij voor mij de deur opent naar het leven in Gods koninkrijk.

Het kan zijn dat mijn antwoord op Jezus' vraag morgen weer een beetje anders zal zijn. Omdat geloof een relatie is en niet leeft van kant-en-klare zinnen.

Hans-Beat Motel