top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2024
Alles wat u doet, moet u uit liefde doen.
1 Korinthiërs 16:14

WOORD voor de MAAND

Alles is mij geoorloofd. Ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles mag ik. Ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. 1 Korintiërs 6:12

EXAUDI - VERHOOR

WOORD voor de  WEEK

Christus zegt: Als ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. Joh. 12:32

DAGTEKSTEN 

Zaterdag 18 mei 2024

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ex. 3:7

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Jak. 2:15–16

MASRA taki: Mi si bunbun fa mi folku e pina ini Egipte. Mi yere fa den e bari fu kan kon fri fu den di e basi den. Eksodus 3:7

Kon un taki wan brada noso wan sisa de na un mindri di no abi krosi fu weri en di no abi nofo fu nyan. Dan efu wan fu unu sa taygi en taki: Waka bun! Weri bun fu yu skin tan waran, en nyan yu bere furu! Ma dan a no e yepi en nanga den sani san en skin abi fanowdu, sortu yepi a gi en dan? Jakobus 2:15-16

OPROEP TOT GEBED
Bid voor Suriname. 
Bid voor Israël en Palestina

Bidt voor vrede in de hele wereld.
53_edited.jpg
Zondag 19 mei - PINKSTEREN
PREEKDIENST : Aanvang 12.00 uur 
thumbnail_Image-1.png

U mag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken. Heel hartelijk dank! 
Bijbel-Basics-Jakobus-Let-op-je-woorden (gesleept) 4.jpg

HET KINDERMOMENT

Let op je woorden!

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Voor uw gift
 

Wist u dat...?

bottom of page