top of page

WOORD voor het Jaar 2024
Alles wat u doet, moet u uit liefde doen.
1 Korinthiërs 16:14

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor de MAAND

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om te verantwoorden. 1 Petrus 3:5

WOORD voor de  WEEK

Daarom ook is iemand, die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor. 5:17

DAGTEKSTEN 

Maandag 22 april 2024

Geprezen zij God die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben op Hem vertrouwd. Dan. 3:28

Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem. Marc. 1:13

Meki wi blesi Gado di seni En engel fu ferlusu En knekti, di poti den fertrow na En tapu.

Danyel 3:28

Fotenti dey langa satan ben tesi Yesus na ini a dreysabana. Drape A tan na mindri den busmeti, en den engel ben sorgu gi En. Markus 1:13

OPROEP TOT GEBED
Bid voor Suriname. 
Bid voor Israël en Palestina

Bidt voor vrede in de hele wereld.
53_edited.jpg
 ThemaAcvond.png
Zondag 21 april - PREEKDIENST
Aanvang 12.00 uur 
thumbnail_Image-1.png

U mag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken. Heel hartelijk dank! 
Bijbel-Basics-David-Zondag-1-David-wordt-koning (gesleept) 3.jpg

HET KINDERMOMENT

David wordt koning

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Voor uw gift
 

Wist u dat...?

bottom of page