top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2024
Alles wat u doet, moet u uit liefde doen.
1 Korinthiërs 16:14

WOORD voor de MAAND

Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier. Marcus 16:6

REMINISCERE (Gedenk uw barmhartigheid, Here. Psalm 25:6)

WOORD voor de WEEK

God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestoven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

DAGTEKSTEN 2024

Zaterdag 2 maart 

Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat? Ps. 13:2

 

Jezus riep uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Mat. 27:46

Olanga Yu o tan fergiti mi ete MASRA? Olanga Yu o dray Yu fesi ete gi mi? Psalm 13:2

 

Mi Gado, Mi Gado, fu san ede Yu gwe libi Mi?

Mateus 27:46

OPROEP TOT GEBED
Bid voor Suriname. 
Bid voor Israël en Palestina

Bidt voor vrede in de hele wereld.
_G9A0859.jpg
Breaking News
Tijdens een vergadering op 8 februari 2024 in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost heeft de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland een nieuwe voorzitter gekozen. Met een duidelijk meerderheid van stemmen werd br. Hardley Mijnals uit EBG Utrecht tot voorzitter van de Centrale Raad gekozen. Samen met zr. Jacqueline Helstone (Amsterdam) en br. Arjan Bresijn (Rotterdam) geeft hij de komende jaren leiding aan de Centrale Raad. Wij wensen de nieuwe voorzitter van harte de zegen van God voor deze belangrijke functie.
53_edited.jpg
Zondag 3 maart - PREEKDIENST o.l.v. Broedergroep Gideon
Aanvang 12.00 uur 
thumbnail_Offerande.png

U mag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken. Heel hartelijk dank! 
Pasen-Zondag-3-Ik-zal-u-nooit-in-de-steek-laten-e (gesleept).jpg

HET KINDERMOMENT

Ik zal U nooit in de steek laten.
1.png
2.png

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Voor uw gift
 

Wist u dat...?

bottom of page