top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2023
U bent de God Die naar mij omziet!
Gen.16 vers 13

WOORD voor de MAAND

Jezus Christus spreekt: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Matt.16:15

WOORD voor de WEEK

Leg al uw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u. 1 Petrus 5:7

DAGTEKSTEN

Zaterdag 23 september 2023

Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd. Jes. 54:4

Paulus schrijft: Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Fil. 3:13

No firi broko saka! Bika den no o man gi yu syen. Yesaya 54:4

Paulus skrifi: mi fu mi sey no e waka nanga a prakseri taki mi doro kba. Ma wan sani nomo mi e du: Mi no e prakseri den sani moro san de na mi baka, ma mi e meki ala muiti fu kisi san de na mi fesi. Filipi 3:13

OPROEP TOT GEBED
Bidt mee voor Suriname. 
Bidt voor vrede in de wereld.
53_edited.jpg

EBGUtrecht is gestart met het UPDATEN VAN DE LEDEN ADMINISTRATIE

 

Het kan zijn dat u een telefoontje of bezoek krijgt van één van de leden van de commissie ‘Leden administratie.” Zij hebben als taak onze gemeenteleden die bij ons ingeschreven staan als doop-of belijdend lid te bezoeken en te checken of hun persoons- en kerkgegevens nog kloppen.

Wij hopen op uw medewerking. Voor vragen mailt u gerust naar info@ebgu.nl

 

Leden van de commissie zijn:

Zr. Yvonne Griffith – Da Silva | Br. Vivian Chocolaad

Br. Carlo Halfhuid | Br. Johan Menig

Synode 2023 031.jpg

 De Synode van de Europees-Continentale Provincie van de  Evangelische Broedergemeente - in Herrnhut (Duitsland) voor  een buitengewone Zitting bijeen - heeft op 24 juni 2023

 zr. Rhoïnde Doth (59, predikante van de Evangelische  Broedergemeente Utrecht) tot bisschop van de Broeder-Uniteit  gekozen. Zr. Doth is op Curacao geboren en  in Suriname  opgegroeid.

 Zij is tevens voorzitter van SKIN.

 Bisschoppen hebben in de  Evangelische Broedergemeente  geen administratief leidinggevend ambt, maar zijn vooral belast  met de pastorale zorg voor predikanten. Zij hebben ook het  recht tot ordening van predikanten. Met zr. Doth is in de  Europees-Continentale Provincie voor het eerst een vrouw tot  bisschop gekozen. Wereldwijd telt de Broedergemeente zes  vrouwelijke bisschoppen. De inzegening tot Bisschop is op zondag 22 oktober om 15.00 uur in EBG Zeist.

  • Aanmelden voor de belijdeniscatechisatie kan via info@ebgu.nl. We starten in september.
     

Zondag 24 september 2023
Preekdienst - Ds. R. Mijnals-Doth
NIEUWJAARSDIENST
8 januari 2023.
JAARTEKST

- U bent de God die naar ons omziet -
Image-1.png

Graag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken.
Heel hartelijk dank! 
Bijbel-Basics-Psalm-46-Bij-god-is-het-goed (gesleept) 3.jpg

HET KINDERMOMENT

Bij God is het goed.

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Collecte / gift

Wist u dat...?

bottom of page