press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Van harte Welkom  website van
EBG-Utrecht

Dia1.jpeg

WOORD voor het Jaar

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Lukas 6:36

DAGWOORDEN

WOORD voor de MAAND

De HEERE moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. 2 Tessalonicenzen 3:5 (HSV)

WOORD VOOR WEEK

Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Zach 9:9

DAGTEKSTEN

Dinsdag 30 november 2021

Mijn tijden zijn in Uw hand. Ps. 31:16 (HSV)

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?

Luc. 12:25

A fasi fa mi libi e waka de na ini Yu anu.

Psalm 31:16

Sortu wan fu unu kan meki taki a e libi pikinso moro langa te a e broko en ede? Lukas 12:25

Verder na verlies
De afgelopen tijd hebben velen een dierbare verloren. In deze hele pandemie hebt u dat alleen moeten verwerken, omdat het bijna niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar gelukkig kan dat nu weer. Als kerk willen wij u ondersteunen in het rouwproces. In een kleine kring ontmoeten we elkaar en wisselen ervaringen en gevoelens uit. Zowel het delen van de ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen, kan u helpen bij het verwerken en het leren omgaan met verlies. Voor meer informatie of aanmelden :

 
Corona offerande.png

Uw offerande /collecte in de kerkdienst kunt u ook digitaal geven. Gebruik hiervoor de QR-code.
Scan met de camera van uw smartphone de qr-code en u kunt uw collecte overmaken. 

Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken.
Hartelijk dank!
Zo af en toe zijn er haperingen tijdens de uitzendingen. Dat ligt waarschijnlijk aan de internetverbinding. Er wordt gezocht naar een oplossing. Onze excuses hiervoor. .

              HET KINDERMOMENT                
zondag 28 november 2021 - 1e Adventszondag
Elke zondag weer een bijbelverhaal om voor te lezen

Kerst-Zondag-1-De-Volkstelling-d (gesleept).jpg

Kerkdiensten

Collecte / gift

Wist u dat...?