top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2024
Alles wat u doet, moet u uit liefde doen.
1 Korinthiërs 16:14

WOORD voor de MAAND

Maar Mozes antwoordde het volk:

‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt.’ Ex. 14:13

WOORD VOOR DE WEEK

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Gal 6:2

DAGTEKSTEN 

Zondag 23 juni 2024

Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters. Ps. 22:23 (WV)

Paulus schrijft: Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb geen zaak van mensen is. Gal. 1:11

Mi sa ferteri den kondreman fu mi fu den bigi sani di Yu du. Psalm 22:23

Paulus e skrifi: Brada nanga sisa, mi kan taygi un disi: A bun nyunsu san mi e preiki no kmopo fu libisma. Galasia 1:11

OPROEP TOT GEBED
Bid voor Suriname. 
Bid voor Israël en Palestina

Bidt voor vrede in de hele wereld.
53_edited.jpg
28.06.2024.png
Teenth-2.png
Zondag 23 juni - PREEKDIENST & HEILIG AVONDMAAL (geen livestream!)
Aanvang 12.00 uur 
Offerande 5-2.png

U mag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken. Heel hartelijk dank! 
Bijbel-Basics-Matteus-Zondag-3-Het-voorbeeld-van-de-tien-meisjes (gesleept) 6.jpg

HET KINDERMOMENT

Het voorbeeld van de 10 meisjes

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Voor uw gift
 

Wist u dat...?

bottom of page