press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg
OPROEP TOT GEBED
Bidt mee voor vrede in de wereld.

WOORD voor het Jaar
Jezus Christus zegt:
'Wie bij Mij komt, zal Ik niet wegsturen.' Joh.6:37

WOORD voor de MAAND

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Jesaja 11:6

 

WOORD voor de WEEK

 

TWEEDE ADVENT

Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij Luc. 21:28

DAGTEKSTEN

Zondag 4 december 2022

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan. Ezech. 34:12

Jezus zegt:: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Joh. 10:11

Leki fa wan skapuman e go luku fu den skapu fu en te den lasi pasi, na so Mi o go suku den skapu fu Mi. Esekiyel 34:12

Yesus taki: Mi na a bun Skapuman. A bun skapuman de klari fu dede gi den skapu fu en. Yohanes 10:11

Het lied in de Adventstijd:
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Presentatie1.jpg
53_edited.jpg
Unknown-1.jpeg

De dagteksten komen uit het Dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente. Een boekje dat al bijna 300 jaar bestaat en wereldwijd in ruim 60 talen vertaald wordt.

De nieuwste aflevering van de Dagteksten podcast is te beluisteren op alle grote podcast platforms: Apple podcast, Google podcast, Spotify, Anchor, Deezer, Radio Public en Stitcher.

https://anchor.fm/dagtekstenebgnederland/episodes/En-Van-De-Tien-e1lldcu

ZONDAG 4 december - 2e Advent
PREEKDIENST 
Aanvang: 12.00 uur
 

Offerande (4).png

Graag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken.
Heel hartelijk dank! 
317379492_1890659587943253_6017854014812545769_n.jpg
HET KINDERMOMENT 4 december 
Maria wacht op de komst van Jezus
Bijbel-Basics-Zondag-2-Maria-wacht-op-de-komst-van-Jezus-g (gesleept).jpg

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Collecte / gift

Wist u dat...?