top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2024
Alles wat u doet, moet u uit liefde doen.
1 Korinthiërs 16:14

WOORD voor de MAAND

Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtsvaardigs te doen.

Exodus 23:2

WOORD VOOR DE WEEK

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Jesaja 43:1

DAGTEKSTEN

Zondag 14 juli 2024

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Ps. 24:1

Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Ef. 2:19 (WV)

Grontapu nanga alasani di de na en tapu na fu MASRA, den kondre nanga den sma di e libi na ini. Psalm 24:1

Na so unu no de moro leki doroseysma, noso sma di e tan fu wan syatu pisi ten drape. Ma now makandra nanga ala den sma fu Gado, unu na sma fu a srefi kondre. Unu na sma fu a oso fu Gado. Efese 2:19

OPROEP TOT GEBED
Bid voor Suriname. 
Bid voor Israël en Palestina

Bidt voor vrede in de hele wereld.
53_edited.jpg
Zondag 14 juli - PREEKDIENST
Aanvang 12.00 uur 
thumbnail_Offerande 6.png

U mag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken. Heel hartelijk dank! 
Salomo-Zondag-1-Salomo-wordt-koning (gesleept) 3.jpg

HET KINDERMOMENT

Salomo wordt koning

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Voor uw gift
 

Wist u dat...?

  • c-facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page