top of page

Van harte welkom  op de website van
EBG-Utrecht

images.jpeg

WOORD voor het Jaar 2023
U bent de God Die naar mij omziet!
Gen.16 vers 13

WOORD voor de MAAND

Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders beriegt u uzelf. Jakobus 1:22 (HSV)

WOORD voor de WEEK

Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel op de juiste tijd. Psalm 145:15

DAGTEKSTEN

Maandag 4 oktober 2023

De HEER, uw God, brengt u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen. Deut. 8:7

God heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Hand. 14:17

MASRA, un Gado, e tyari un go ini wan bun kondre nanga furu liba, kriki nanga watrabron ini den dal nanga tapu den bergi. Deuteronomium 8:7

Gado meki un si suma A de nanga den bun sani di A e du. A e meki alen kmopo fu heymel, en A e meki nyanyan gro kon na tapu en ten. A e gi un nofo fu nyan en A e furu un ati nanga prisiri. Boskopuman 14:17

OPROEP TOT GEBED
Bidt mee voor Suriname. 
Bidt voor vrede in de wereld.
Synode 2023 031.jpg
53_edited.jpg
Inzegening zr.jpg
Presentatie2.jpg
Onder grote belangstelling werd de uitvaartdienst van zr. Vicky Oosthuizen-Dijks op 29 september in de Jeruëlkapel bijgewoond. Zr. Vicky overleed op 22 september. Zij is 89 jaar geworden.
Zondag 8 oktober 2023 - PREEKDIENST
Preekdienst - zr. P. Terborg-Esajas
NIEUWJAARSDIENST
8 januari 2023.
JAARTEKST

- U bent de God die naar ons omziet -
Image-1.png

Graag uw offerande /collecte overmaken op rekeningnummer:NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Utrecht.  
Ook de QR-code kunt u hiervoor gebruiken.
Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken.
Heel hartelijk dank! 
Zondag-2-Handelingen-Paulus-reist-rond-en-vertelt-over-Jezus (gesleept).jp2

HET KINDERMOMENT

Paulus reist rond en vertelt over Jezus

Kerkdiensten

Kwartaal brief

Collecte / gift

Wist u dat...?

bottom of page