press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Van harte Welkom  website van
EBG-Utrecht

Dia1.jpeg

WOORD voor het Jaar

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Lukas 6:36

DAGWOORDEN

WOORD voor de MAAND

Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen - spreekt de Heer.

Zacharia 2:14

WOORD VOOR WEEK -2e Advent

Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Lukas 21:28

DAGTEKSTEN

Maandag 6 december 2021

‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER Mozes, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.’ Ex. 3:5

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat Hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. Hebr. 12:28

Gado taigi Moses taki: No kon moro krosbei. Puru yu susu na yu futu bika yu tnapu tapu santa gron! Eksodus 3:5

Wi mus taki Gado tangi tak‘ wi o kon ondro wan tiri di noiti no man seki. Kon meki un anbegi Gado nanga dipi lespeki na wan fasi di e fiti En. Hebrewsma 12:28

Verder na verlies
De afgelopen tijd hebben velen een dierbare verloren. In deze hele pandemie hebt u dat alleen moeten verwerken, omdat het bijna niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar gelukkig kan dat nu weer. Als kerk willen wij u ondersteunen in het rouwproces. In een kleine kring ontmoeten we elkaar en wisselen ervaringen en gevoelens uit. Zowel het delen van de ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen, kan u helpen bij het verwerken en het leren omgaan met verlies. Voor meer informatie of aanmelden :

 
Corona offerande.png

Uw offerande /collecte in de kerkdienst kunt u ook digitaal geven. Gebruik hiervoor de QR-code.
Scan met de camera van uw smartphone de qr-code en u kunt uw collecte overmaken. 

Ook de link onderaan deze pagina kunt u gebruiken.
Hartelijk dank!
Zo af en toe zijn er haperingen tijdens de uitzendingen. Dat ligt waarschijnlijk aan de internetverbinding. Er wordt gezocht naar een oplossing. Onze excuses hiervoor. .

              HET KINDERMOMENT                
zondag 5 december 2021 - 2e Adventszondag
Elke zondag weer een bijbelverhaal om voor te lezen

Kerst-Zondag-2-Het-lied-van-Maria-d (gesleept).jpg

Kerkdiensten

Collecte / gift

Wist u dat...?